• binh-shell-gas-12kg-sm.jpg

Bình gas Shell Gas 12kg

Giá thị trường: 400,000 đ

360,000 đ

Chi tiết sản phẩm

  • Thông tin bình gas :shsell ga
  • Trọng lượng vỏ 13.5 kg
  • Trọng lượng ruột gas 11kg
  • Van tồng bình gas : an toàn
  • Vỏ bình gas chứa gas : an toàn
  • Khí gas  nhập khẩu chất lượng hơn
  • Lửa đốt xanh hơn sạch hơn
  • Mang cân kiểm tra tại nhà